Veluwezoom-Oost

Spankeren

Ten noorden van het dorp Spankeren ligt een nog vrij gaaf bewaard cultuurlandschap dat ontstaan is op een oude dekzand-rug, waarop verspreid nog steeds de oude agrarische erven te zien zijn. Deze historisch gegroeide situatie is beeldbepalend voor het landelijke aanzien van Spankeren. Ook in de uiterwaarden dicht bij de IJssel zijn in de loop der jaren agrarische nederzettingen ontstaan. De meeste boeren in dit gebied pachtten hun boerderij van landgoed De Bockhorst en landgoed De Gelderse Toren, maar verschillende boeren hebben zich ook vrij gekocht.

Fietsen door de tijd langs boerderijen.

Spankeren

Download: Flyer Fietsroute langs boerderijen

Download: Fietsroutekaart

Download: Fietsrouteboekje met info boerderijen Spankeren

Wandelen door de tijd langs boerderijen.

Download: Flyer Wandelroute langs boerderijen in Spankeren!

Download: Wandelroutekaart boerderijenroute Spankeren   

Download: Routeboekje Spankeren

Prijsvraag: noem de naam of het adres van de boerderijen in Spankeren, zie: Historische boerderijen_nieuw_2

Meer informatie zie hieronder:

Archeologische vondsten onder het maaiveld.

Anno 2016 wordt er in Spankeren nog volop geboerd, maar dat is eigenlijk altijd zo geweest. Al ver voor onze jaartelling, toen deze plek nog geen naam had, is er een agrarische samenleving ontstaan. Rondtrekkende nomaden die er de grond bewerkten arriveerden er al ruim 11.000 voor Christus, maar vanaf ongeveer 4200 voor Christus hebben de vroegste inwoners hun jagers – en verzamelaarsbestaan geleidelijk opgegeven om op deze plek te gaan ‘boeren’.

Reconstructie van een prehistorische nederzetting. Foto: RAAP

20120915_173045

Plek middeleeuws ‘Hof toe Loo’, bij het begin van de Beukenlaan.

In 2006 is bij archeologisch onderzoek in Spankeren aan de Kerkweg, recht tegenover de Beukenlaan, eeuwenoud bouwpuin aangetroffen. Het is mogelijk de plek waar meer dan acht eeuwen geleden ‘de curtis toe Loe’  heeft gestaan. Hier kwam het kwelwater van de Veluwe aan de oppervlakte, wat een reden was om zich hier te vestigen. Een curtis is een ‘herengoed’ en wordt  al genoemd in geschriften uit de 12e eeuw. In de tijd van het hofstelsel was de curtis eigendom van een landsheer; aan hem werd belasting afgedragen. ‘De Bockhorst’, waar de Beukenlaan in een rechte lijn naar toe voert, heeft in de 16e eeuw deze hof-functie overgenomen.

Meer informatie over de geschiedenis van het agrarisch landschap en de boerderijen in Spankeren treft u aan in het routeboekje:
Zie ook:   Mijn Gelderland  (POI’s met LAYAR-app )

(C) Marianne Poorthuis. De rechten voor deze route liggen bij de gemeente Rheden en de auteur.

Zie ook: Landgoed De Wildbaan, rijksmonument

Reacties zijn gesloten.